Lai uzsāktu savu biznesu, nepieciešams riskēt, ieguldīt lielu darbu un resursus. Svarīgi faktori ir darbības pārvaldība un darbspējīgas infrastruktūras uzturēšana, darbinieku apmācības un drošība (darbības turpināšana krīzes apstākļos, intelektuālais īpašums, klientu dati, cilvēku un darba vides drošība u.c.).

Mēs piedāvājam individuālus pārvaldības, drošības un modernas infrastruktūras risinājumus, konsultācijas un apmācības, kas ļauj operatīvi rīkoties un jau priekšlaicīgi mazināt iespējamību par pret vērstām Jums nevēlamām darbībām vai notikumiem, un nodrošināt darbības nepārtrauktību un risku kontroli.

Apkalpojam biroju datortehniku un infrastruktūru. Piedāvājam drošības un risku vadības konsultācijas, un auditus. Sniedzam padomus datoru un infrastruktūras aizsardzībā un resursu efektīvā izmantošanā, procesu optimizācijā, kā arī fiziskās drošības tehniskajā nodrošinājumā. Piedāvājam sertificētu izmeklētāju pakalpojumus, VIP apsardzi un miesas sargu pakalpojumus. Veicam arī individuāli pielāgotas darbinieku drošības apzināšanās apmācības. 

Priecāsimies Jums palīdzēt!