Pakalpojumu izcenojumi. 


Konsultanta izsaukums bez līguma.
Konsultanta/speciālista izsaukums pie klienta - 55 EUR (ietverta 1 stunda), par katru nākamo stundu 45 EUR.

Apkalpošanas līgums.
Ar klientu tiek noslēgts pakalpojumu sniegšanas līgums, kurā ir atrunāti reakcijas laiki, pakalpojumu specifika un citas nianses.
Mēneša ārpakalpojuma maksa - no 200 EUR + stundas likme 35 EUR/h 

Apkalpošanas maksā ietilpst:
Reaģēšana līgumā noteiktajā laikā (atsevišķi vienojoties iespējams arī 24x7)
Konsultācijas e-pastā, pa telefonu vai citiem saziņas rīkiem (Skype, Viber, Whatsup u.c.)
Problēmu risināšana attālināti pieslēdzoties datorsistēmām
Datortehnikas un citu iekārtu un programmatūras piegāde
Darbinieku drošības apzināšanās apmācības
Datortehnikas un programmatūras licenču uzskaiti un reģistru uzturēšanu

Augstas kompetences pakalpojumi.
Augstas sarežģītības pakalpojumu un individuālu projektu cenas pēc vienošanās.

* Pakalpojumi izcenojumi var mainīties, atkarībā no informācijas sistēmu komplicētības pakāpes un pasūtītāja prasībām. Ārpus Rīgas tiek piemērota izsaukuma maksa 0.30 EUR par km. Ārpus Latvijas, izsaukuma cenas pēc vienošanās.