Uzņēmuma nosaukums: "GOLDINGEN G.B." SIA

Reģistrācijas numurs: 40003669631

PVN reģ.nr. LV40003669631


Norēķinu rekvizīti: AS "Swedbank", SWIFT (BIC): HABALV22

Konts: LV74HABA0551053740662


Norēķinu rekvizīti: AS "SEB banka", SWIFT (BIC): UNLALV2X

Konts: LV34UNLA0055003289242


Juridiskā adrese: Lielā iela 99, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

Ražotne: Rīgas iela 6, Olaine, LV-2114, Latvija


Tālrunis: +371-25432226

E-pasts konsultācijām: info.lv[at]consultant.lv

GOLDINGEN G.B. SIA ir noslēdzis 22.05.2023 līgumu Nr. SKV-L-2023/295 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.