Uzņēmuma nosaukums: SIA "GOLDINGEN G.B."

Reģistrācijas numurs: 40003669631

PVN reģ.nr. LV40003669631


Norēķinu rekvizīti: AS "Swedbank", SWIFT (BIC): HABALV22

Konts: LV74HABA0551053740662


Norēķinu rekvizīti: AS "SEB banka", SWIFT (BIC): UNLALV2X

Konts: LV34UNLA0055003289242


Juridiskā adrese: Lielā iela 99, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

Ražotne: Rīgas iela 6, Olaine, LV-2114, Latvija


Tālrunis: +371-28348286

E-pasts konsultācijām: info.lv[at]consultant.lv